praktijkfolder

De praktijk is gevestigd aan de Burg. Baumannlaan, naast voormalig politiebureau en het voormalige kantoor van de voormalige deelgemeente (nu vraagwijzer). De praktijk maakt deel uit van de lokatie samenwerking Huisartsen Onder Eén Dak Overschie: HOED Overschie. De praktijk richt zich op huisartsgeneeskundige zorg ín Overschie (postcode 3040 t/m 3049). In Overschie wordt samengewerkt met Huisartsengroep Overschie, en de apotheek van Overschie. De praktijk is NHG geaccrediteerd. Aan de overkant van de straat heeft HOED Overschie een dependance in het Gezondheidscentrum Overschie.

U vindt op deze website algemene en specifiekere gegevens van deze Huisartsenpraktijk.

Praktijkinformatie

De huisartsenpraktijk wordt gevoerd in Overschie. Als vaste huisartsen zijn verbonden C.M.A. Bender -de Paauw, huisarts en P.P.M. Bender, huisarts en mevr. A. Duim, huisarts.

Spoedgevallen

Bel 112 (alleen) bij een levensbedreigende situatie!

Bij medische spoedgevallen kunt u het praktijknummer

(010- 415 77 19) bellen, en kiezen voor optie 1; u krijgt dan direct iemand aan de lijn.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8:00 en 17.00 uur . Als u tevoren even belt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Buiten kantooruren 17:00-8:00 uur en weekend-/ feestdagen kan u voor spoed de Huisartsenpost SFG bellen:

010- 466 95 73.

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8:00 uur tot 17.00 uur, , vanaf 8.00 uur is de praktijk telefonisch te bereiken.

Voor 8.00 uur en na 17.00 uur wordt waargenomen door de Huisartsenpost SFG: tel (010-466 95 73).

Openingstijden
                 van      tot

Maandag    07:30  17:00

Dinsdag      08:00  17:00
Woensdag   08:00  17:00
Donderdag  08:00  17:00
Vrijdag        07:30  17:00
Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Op afspraak dagelijks 's morgens en 's middags.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

U kunt ook via het patiënten portaal een afspraak maken. U moet hiervoor eerst wel geregistreerd zijn. 

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Er is geen inloopspreekuur.

Email consult: U kan óf via het patientenportaal óf via de website een emailconsult starten. Dit is NIET voor spoed: de beantwoording kan 3 werkdagen duren.

Telefonisch spreekuur
Er is geen specifiek telefonisch spreekuur. De huisarts zal u desgewenst te woord staan, meestal door u terug te bellen.

Avond-,nacht- en weekenddienst voor SPOED

Huisartsenpost Noord, SPOEDpost

De SPOEDwaarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost Noord (telefoon 010- 466 95 73). Op de huisartsenpost werken alle huisartsen Rotterdam Noord West en Lansingerland  samen.

Openingstijden
Iedere werkdag na 17.00 uur , op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend. De hulpverlening is bedoeld voor medische problemen die niet tot de eerstkomende gewone werkdag kunnen wachten.

telefonisch contact:
Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens en medicatiegegevens bij de hand.

Adres huisartsenpost:
Huisartsenpost Noord

Kleiweg 500

Rotterdam

tel: 010-466 95 73

Waarneming tijdens vakanties:

Dr, Akrum                                   tel: 010-415 72 72

Dr. Houterman/Gabriels               tel 010- 462 45 66

Dr. Esghir                                    tel 010- 415 78 86

Dr vd Vlist                                   tel 010-437 30 12

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Er worden géén huisbezoeken afgelegd door de Huisartsengroep Overschie buiten Overschie (postcodes anders dan 3041 t/m 3049).

Wij verzoeken u, voor zover mogelijk, de huisbezoeken voor 11.00 uur 's morgens aan te vragen.

Assistentie en praktijkondersteuning

doktersassistente

De doktersassistente, mevr. Judith Willems- Boerboom, staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

Herhaalrecepten
Het meten van de bloeddruk
aanstippen van wratten
verbinden van wonden
oren uitspuiten
hechtingen verwijderen
zwangerschapstest
urine onderzoek
suiker- en bloed-controle
reizigersadvisering en vaccinaties
verstrekken van informatiefolders
Maak hiervoor liefst telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8.00-15.00 uur.

Praktijkondersteuner

In de praktijk zijn werkzaam twee praktijkondersteuners, mevr. Jansen en mevr. Bisambher. Allen zijn gespecialiseerde verpleegkundigen, met extra kennis van suikerziekte, astma en COPD, stoppen met roken, dieet volgen, wondbehandeling.

U kan hen bereiken via het praktijknummer of via pohhoedoverschie@kpnmail.nl. Zij zijn ook werkzaam voor de andere praktijken van HOED Overschie.

Daarnaast zijn drie praktijkondersteuners GGZ werkzaam: mevr. Nicolai, mevr. Biersteker en Mevr. Smit. U kan hen bereiken via het praktijknummer.

Andere spreekuren

In de praktijk kunt doorgaans u verschillende medewerkers treffen. Naast de doktersassistente, mevr. Judith Willems- Boerboom, werken er als huisarts mevr. Bender- de Paauw en dhr. Bender, en wisselend een arts die zich specialiseert tot huisarts. Op dinsdagen is er een derde vaste huisarts, mevr. A.R. Duim.

contact

De huisartspraktijk kunt u per telefoon onder 010-415 77 19 bereiken. Er wordt gebruik gemaakt van een beperkt keuze menu.

De praktijkondersteuners somatiek  (diabetes e.d.) en GGZ kunt u ook op deze nummers bereiken.

Per email kunt u de praktijk bereiken op Info@huisartsbender.nl of via de website.

De POH-S op pohhoedoverschie@kpnplanet.nl

belangrijke telefoonnummers

Huisartsenpraktijk Bender:

010-415 77 19 (voor spoed "1" drukken)

Huisartsenpost SFG:

010- 466 95 73

telefoonnummers van huisartsen tijdens afwezigheid overdag:

Dr. Akrum                 tel 010-415 72 72

Dr Houterman           tel 010- 462 45 66

Dr. Esghir                  tel 010- 415 78 86

Dr vd Vlist                 tel 010-437 30 12

Apotheken:

Overschiese: 010-415 44 22

Privacy

Huisartsenpraktijk Bender is gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat uw medische gegevens met uiterste vertrouwelijkheid moeten worden behandeld. Uitwisseling van die gegevens is slechts mogelijk met uw toestemming. Soms wordt die toestemming verondersteld, zoals bijvoorbeeld bij het uitwisselen van gegevens van medebehandelaars of bij uitzondering voor het voorlichten van uw naasten. U kunt ons hier altijd op aanspreken.