medisch dossier

De inhoud van uw medisch dossier is van u. U kan inzage vragen in uw medisch dossier. Door u aan te melden bij "mijn patientenportaal" kan u zelf inloggen in uw dossier en het inzien. 

Via het LSP kunnen de belangrijke gegevens van uw medisch dossier worden gedeeld met de spoedposten van de huisartsen in Rotterdam. U moet hiervoor toestemming geven. Wij raden dat sterk aan, om ook buiten kantooruren verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Als u een nieuwe huisarts kiest, willen uw dossier graag overdragen. Wij versturen dit dossier na bericht van u en de nieuwe huisarts.